Echografie binnen de Fysiotherapie

Tijdens fysiotherapeutisch onderzoek kunnen wij lichamelijk onderzoek verrichten.
Soms blijkt het noodzakelijke om aanvullend onderzoek te doen. Dit is mogelijk met echografisch onderzoek.

Wat is echografie?
Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om musculoskeletale structuren als botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden te bestuderen. Echografie geeft een directe weergave van beweging, functie en anatomie van het lichaam. Weefselschade na een (sport)blessure is met echografie goed te beoordelen.

Een voorbeeld is de schouder, waarbij de verschillende genoemde structuren duidelijk zijn af te beelden en te benoemen. Een belangrijk gegeven is hierbij, dat het gebruikelijke lichamelijke onderzoek weinig specifiek is bij schouderproblematiek. Een echografisch onderzoek levert snel meer informatie op.

Een fysiotherapeut mag echter geen diagnose stellen, maar kan m.b.v. echografisch onderzoek een goede indicatie stellen. Hierdoor is een spoecifieker behandelplan en gerichter advies mogelijk.

Bij de toepassing van echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. Deze kan de mens niet horen. De golven worden uitgezonden door een zender(transducer genaamd) die geplaatst wordt op de huid. Deze tranducer is tegelijk ook de ontvanger van de golven die teruggekaatst worden door het lichaamsweefsel. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Ze doen dat allemaal in verschillende mate. De transducer is verbonden met een computer. Deze vertaalt de geluidsgolven naar elektrische signalen die op het scherm verschijnen als grijswaarden. Op deze manier verschijnt op het scherm een echo afbeelding van de weefsels.

De voordelen van echografisch onderzoek:
Echografie is eenvoudig toepasbaar
Echografie is pijnloos en laat het lichaam onaangetast
Echografie is ongevaarlijk en niet schadelijk
Echografie wordt niet beïnvloedt door een pacemakers of metaal in het lichaam

Welke structuren zijn te onderzoeken m.b.v. echografie:
spieren, pezen en gewrichtsbanden
slijmbeurzen
gewrichtskapsels
botten (alleen de oppervlakte is op de regelmatigheid te beoordelen)

Vergoeding:
Er is nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Als het onderzoek geschiedt tijdens een behandelepisode, dus na verwijzing door een huisarts of specialist, wordt het onderzoek als consult gedeclareerd en vergoed door uw verzekering. Als u op eigen initiatief om een echografisch onderzoek vraagt, wordt dit als een consult bij u gedeclareerd. De kosten bedragen € 55,- voor het onderzoek en de verslaglegging.
Deze website is eigendom van Fysiotherapie Ceramique | Alle rechten voorbehouden